ÇALIŞMALARIMIZ

FACEBOOK BÄ°Z

 • DAVA TAKÄ°P USULÃœ

  Üyelerimiz, davalarının takibi için aşağıdaki evrakları, zamanaşımı süresi (idari davada 60 gün) ve dilekçe hazırlamak için yeterli zaman kalacak şekilde gecikmeksizin avukatlarımıza gönderilmelidir.

  Üyelerimiz zorunlu dava harç-posta masrafı dışında ücret ödemeyeceklerdir.

  Üyelerimiz özel dava takipleri hariç noterden vekâletname vermeyeceklerdir.

    Öncelikle konuyla ilgili evrakların kopyası avukata gönderilecektir.

  Avukat tarafından istenmedikçe evrakların aslı gönderilmeyecektir.

   

  AVUKATA GÖNDERİLECEK EVRAKLAR:

  Aşağıdaki evraklar Sendikamız Hukuk Müşavirliğine kargo, e-mail veya faks ile gönderilerek avukatlarımızla irtibata geçilir.

   

  1-     YETKİ BELGESİ: (Örneği İlişiktedir)

  Üye, Şube Başkanı/İl temsilcisi ve Genel Başkan imzalar.

   

  2-     DAVA KONUSU İLE İLGİLİ TÜM EVRAKLAR:

  İdareye başvuru, İdarenin cevabı, tebellüğ belgesi… vs evraklar.

   

  3-     ÜYENİN AÇIKLAMALARI:

  İdarenin işleminin neden haksız olduğu ve olayın gerçek yönü hakkında üyemizin bildiklerini avukata bilgi notu olarak sunması.

   

  4-     DEKONT: (Dava harç masrafının hesaba yatırıldığına dair)

 •     Yetki Belgesi